03 Grudzień 2014

Warsztaty „Praktyk zamówień publicznych w grupie kapitałowej” (16-17.12.2014 r.)

Krzysztof Brysiewicz

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach Certyfikowany Corporate Governance Manager, które organizowane są przez MM Conferences S.A., 16-17 grudnia 2014 r. w Sheraton Warsaw Hotel w Warszawie.

Udział w niniejszym warsztacie pomoże zapoznać się Państwu z problematyką zamówień publicznych dotyczącą w szczególności Grup Kapitałowych. Poruszone na spotkaniu zagadnienia dostarczą uczestnikom zaawansowanej wiedzy, między innymi z zakresu procedury badania powiązań między wykonawcami. Nasi eksperci zapoznają Państwa z najbardziej kontrowersyjnymi przypadkami dotyczącymi wyroków Krajowej Izby Odwoławczej. Pomogą zrozumieć także spore kwestie tworzenia i odpowiadania na zamówienia publiczne w ramach jednej Grupy Kapitałowej. Co więcej poruszone zostanie także zagadnienie znowelizowanego niedawno Prawa Zamówień Publicznych.
W warsztacie, jako prelegent, weźmie udział mec. Krzysztof Brysiewicz z Kancelarii RKKW.

Czytaj więcej: Więcej na ten temat

  • Krzysztof Brysiewicz

    Krzysztof Brysiewicz

    radca prawny