10 Luty 2015

Warsztaty „Najnowsze zmiany w obowiązkach informacyjnych” (25-26.3.2015 r.)

Radosław L. Kwaśnicki, Dariusz Kulgawczuk, Agnieszka Nalazek, Karol Szymański, Damian Staszewski, Joanna Czekaj

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach "Najnowsze zmiany w obowiązkach informacyjnych" organizowanych przez Certified Global Education we współpracy z Kancelarią RKKW, które odbędą się w dniach 25-26 marca 2015 r. w Warszawie.

W dniu 12 czerwca 2014 r. w dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) oraz Dyrektywę w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku („Dyrektywa MAD”). Ww. akty prawne weszły w życie w dniu 2 lipca 2014 r. – wówczas rozpoczął się 24-miesięczny okres, w którym Komisja Europejska będzie musiała przyjąć środki wykonawcze do Rozporządzenia MAR, a państwa członkowskie implementować Dyrektywę MAD do prawa krajowego. Od dnia 3 lipca 2016 r. Rozporządzenie MAR stanie się bezpośrednio skuteczne w państwach członkowskich.
Powyższe zmiany spowodują istotne przemodelowanie reżimu dotyczącego obowiązków informacyjnych spółek publicznych, choćby poprzez wprowadzenie nowej definicji „informacji poufnej”, a także zmianę zasad związanych z obiegiem oraz upublicznianiem tak klasyfikowanych wiadomości dotyczących emitentów.
Zmiany dotyczą również spółek notowanych obecnie w alternatywnym systemie obrotu NewConnect – na mocy przywołanych wyżej regulacji zostaną one bowiem objęte takimi samymi obowiązkami raportowania jak spółki giełdowe.

Warsztaty poprowadzą: dr. Radosław L. Kwaśnicki, mec. Dariusz Kulgawczuk, mec. Agnieszka Nalazek, Joanna Czekaj, Karol Szymański, Damian Staszewski z Kancelarii RKKW.

Czytaj więcej: Więcej informacji na ten temat oraz formularz zgłoszeniowy