17 Wrzesień 2015

W Wyborczej mówimy o wezwaniu na Bogdankę

Radosław L. Kwaśnicki

Komisja Nadzoru Finansowego sprawdzi, czy doszło do ujawnienia poufnych informacji w związku z ogłoszonym przez Eneę wezwaniem na akcje Bogdanki.

- Wysoki wolumen transakcji zawieranych na akcjach Bogdanki w przededniu ogłoszenia wezwania może zastanawiać. Jednak może się okazać, że nabywcy akcji z przełomu sierpnia i września, podejmowali decyzje inwestycyjne, bazując choćby na korzystnej wycenie przecenionych wówczas istotnie papierów lub na innych analizach, których elementem nie była bynajmniej informacja dotycząca ogłoszenia przez Eneę wezwania - wskazuje dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy.

Czytaj więcej: R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do art. red. A. Gruszczyńskiej, "Gorąco wokół Bogdanki. KNF sprawdzi, czy ujawniono poufne informacje", Gazeta Wyborcza z dnia 16.9.2015 r.