12 Grudzień 2018

W portalu Prawo.pl mówimy o przyszłości ustawy dotyczącej prawa własności przemysłowej

WI

Na łamach portalu Prawo.pl z dnia 12 grudnia 2018 r., Aleksandra Modzelewska komentuje przyszłość oraz najważniejsze zmiany proponowane przez ustawodawcę w projekcie nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej, dotyczącej regulacji patentowej.

Prace nad tym projektem wciąż trwają.

Czytaj więcej: ZMIANY W PRAWIE PATENTOWYM SPÓR O WYBÓR PREZESA URZEDU