01 Październik 2018

W Parkiecie piszemy o cyfrowych tokenach

W PARKIECIE PISZEMY

W ostatnim czasie jesteśmy świadkami niezwykle dynamicznego rozwoju technologii rozproszonych baz danych (DLT – distributed ledger technology), a w ślad za tym różnego rodzaju produktów opartych na technologii blockchain i standardzie ERC20.

Po pierwszym etapie popularności samych kryptowalut na rynkach finansowych pojawiła się cała gama nieco innego rodzaju kryptoaktywów – tokenów symbolizujących określone roszczenia lub uprawniających do korzystania z pewnych produktów, systemów lub funkcjonalności, zwłaszcza takich, które mają powstać dopiero w przyszłości. Proces, w którym tokeny oferowane są do nabycia w sposób masowy, najczęściej określa się mianem ICO (initial coin offering), nawiązując tym samym do pierwszych ofert publicznych papierów wartościowych (initial public offering – IPO). Zapewnienia organizatorów (promoters) dotyczące tokenów i procesu ich oferowania wyrażane są (słownie) z reguły w tzw. whitepapers, jednak opierać się mają przede wszystkim na tzw. inteligentnych kontraktach (smart contracts), tj. kodzie komputerowym, a nie tradycyjnej i uzależnionej od konkretnej jurysdykcji relacji normatywnej.

Czytaj więcej:Parkiet „ Inwestor w supermarkecie tokenów”