28 Sierpień 2014

W Kancelarii RKKW powstał Departament Spraw Osobistych

Marcin Kolasiński, Krzysztof Wróbel, Piotr Letolc

W Kancelarii RKKW powstał Departament Spraw Osobistych.

Oprócz zapewniania szerokiego wachlarza wsparcia prawnego naszym Klientom biznesowym, wychodzimy naprzeciw także wyzwaniom w zakresie spraw życia codziennego. Klienci Kancelarii RKKW oraz członkowie ich rodzin mogą liczyć z naszej strony na kompleksowe doradztwo prawne także w obszarze prawa prywatnego i rodzinnego.
Oferta Departamentu Spraw Osobistych Kancelarii RKKW obejmuje m.in.:
• usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa rodzinnego, w tym w zakresie postępowań rozwodowych i separacyjnych oraz w zakresie tworzenia i opiniowania umów majątkowych małżeńskich, a także podziałów majątków wspólnych małżonków
• usługi kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie prawa spadkowego – m.in. w zakresie sporządzania testamentów oraz spadkobrania, opracowywania planów przekazywania aktywów, w tym biznesu, kolejnemu pokoleniu
• wsparcie w relacjach z instytucjami finansowymi oraz organami administracji publicznej, w tym m.in. urzędami skarbowymi oraz doradztwo podatkowe
• usługi doradztwa prawnego w zakresie – szeroko rozumianego – prawa cywilnego, w tym ochrona dóbr osobistych.

Czytaj więcej: Oferta departamentu Spraw Osobistych