07 Marzec 2019

Uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych przez naszego współpracownika Pawła Izdebskiego

Uzyskanie tytulu doktora

W dniu 25.02.2019 r. Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego nadała stopień doktora nauk prawnych Pawłowi Izdebskiemu, naszemu współpracownikowi Departamentu Usług Finansowych RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy – Radcowie Prawni i Adwokaci sp. p.

kapitałowym w ramach działalności Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” pod kierunkiem prof. dra hab. Pawła Wajdy miała miejsce 25.02.2019 r. w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych UW. Rozprawa doktorska została przygotowana w ramach grantu na realizację autorskiego projektu badawczego pt. „Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego, w świetle prawa europejskiego oraz ustawodawstwa krajowego” przyznanego przez Komisji ds. Badań Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów naukowych i zawodowych !