03 Lipiec 2018

Urząd Patentowy uznaje rację Klienta Kancelarii RKKW: Promdock może wprowadzać w błąd

Aneta Pankowska

Sprzeciw klienta Kancelarii RKKW wobec rejestracji znaku Promdock z uwagi na wcześniejsze rejestracje znaku Prom został uznany przez Urząd Patentowy za zasadny w całości. Zdaniem Urzędu rejestracja tego znaku mogłaby wprowadzać odbiorców w błąd.

 jest znakiem rozpoznawalnym w branży logistycznej, używanym w ramach grupy kapitałowej klienta Kancelarii. Osoba powiązana uprzednio z grupa kapitałową jako członek zarządu założyła przedsiębiorstwo konkurencyjne, działające w identycznej branży. Konkurencyjne towary oraz usługi zaczęła zaś oferować pod marką Oznaczenie zostało zarejestrowane w polskim Urzędzie Patentowym. Wobec tej rejestracji Kancelaria RKKW wniosła sprzeciw w imieniu właściciela znaku  W sprzeciwie podniesiono, że udzielenie prawa ochronnego na znak  generuje  ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd z uwagi na to, że i) oznaczenie zostało zgłoszone identycznych towarów ii) pomiędzy zarejestrowanym znakiem  a znakiem zgłoszonym istnieje bardzo wysoki stopień podobieństwa, iii) w sprawie występują dodatkowe okoliczności, które wzmagają ryzyko konfuzji, w szczególności  rozpoznawalność znaku wcześniejszego wśród relewantnych odbiorców.  Odbiorcy mogliby zatem zostać wprowadzeni w błąd, że przeciwstawne oznaczenie stanowi kolejną odmianę znaku   

Urząd Patentowy zgłoszony sprzeciw uznał w całości za zasadny oraz podzielił w całości podniesione argumenty.

W rzeczywistości gospodarczej zdarza się, że osoby uprzednio związane z jednym podmiotem gospodarczym, po pewnym czasie decydują się na rozpoczęcie własnej działalności konkurencyjnej. O ile w samym tym fakcie nie ma niczego bezprawnego, o tyle praktyka związana z rejestrowaniem oraz używaniem znaków towarowych identycznych bądź łudząco podobnych do istniejących już oznaczeń indywidualizujących  winna wiązać się z natychmiastową reakcją prawną

Klienta reprezentowała mec. Aneta Pankowska – Partner Kancelarii RKKW, kierująca departamentem IP. Mec. Aneta Pankowska jest laureatką International Advisory Experts Award 2018: IP lawyer of the Year in Poland.

Powiązane tagi