31 Październik 2014

Umowy określające relacje w grupie kapitałowej (25-26.11.2014)

Radosław L. Kwaśnicki

Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach „Umowy określające relacje w grupie kapitałowej” organizowanych przez MM Conferences S.A. w dniach 25 i 26.11.2014 r. w Warszawie.

Uczestnictwo w warsztatach pozwoli w szczegółowy sposób zapoznać się z tematyką umów, regulacji prawnych i rozwiązań praktycznych określających relacje zachodzące w ramach grupy kapitałowej. Niepoprawne zapisy w umowach w ramach grupy kapitałowej, nieprawidłowo określone zależności oraz rola spółki dominującej mogą negatywnie wpływać na realizację celów całej grupy. Pojawia się więc pytanie w jaki sposób zorganizować współpracę i prawidłowe funkcjonowanie spółek, które pozostają we wzajemnych relacjach.
W warsztatach, jako prelegent, weźmie udział dr Radosław. L. Kwaśnicki.

Czytaj więcej: Więcej na temat warsztatów