21 Październik 2015

TSUE: Czas dojazdu do pracy powinien wliczać się do czasu pracy

Konrad Oleszczuk

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-266/14 orzekł 10 września 2015 r., że w sytuacji, w której pracownicy nie mają stałego lub zwykłego miejsca pracy, czas dojazdu, który pracownicy ci poświęcają na codzienne przejazdy między ich miejscem zamieszkania a siedzibami pierwszego i ostatniego klienta wskazanymi przez ich pracodawcę, stanowi czas pracy w rozumieniu przepisów unijnych.

Wyrok w sprawie C-266/14 zapadł na kanwie sporu pomiędzy Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones Obreras a Tyco Integrated Security SL i Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA (zwanymi dalej łącznie „Tyco”), który dotyczył odmowy uznania przez Tyco, że czas, który pracownicy poświęcają codziennie na przejazd między miejscem zamieszkania a miejscem obsługiwania pierwszego i ostatniego klienta wskazanego przez pracodawcę stanowi „czas pracy” w rozumieniu art. 2 pkt 1 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L 299, s. 9).

 

Autorem wpisu jest Konrad Oleszczuk, prawnik w Kancelarii RKKW.

Czytaj więcej: K. Oleszczuk, „TSUE: Czas dojazdu do pracy powinien wliczać się do czasu pracy”, PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION, z dnia 13.10.2015 r