Aktualności

/ Aktualności

22 kwietnia 2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „Tarcza Antykryzysowa 1.0”) stanowiła pierwszy krok, jeśli chodzi o pomoc dla polskich przedsiębiorców. Nowe rozwiązania w tym zakresie przewiduje ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej jako: „Ustawa”). Ustawa została opublikowana dnia 17 kwietnia 2020 r. i weszła w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia (z niewielkimi wyjątkami przewidzianymi w jej art. 118, nie wpływającymi na kształt niniejszego opracowania).

 

Poniżej skupiliśmy się na wskazaniu kluczowych dla przedsiębiorców zmian regulacji przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej 1.0 oraz omówieniu nowo wprowadzonych rozwiązań. Szczegółowe informacje na temat Tarczy Antykryzysowej 1.0 znajdziecie Państwo tu: https://rkkw.pl/wp-content/uploads/2020/04/Ustawa-o-tarczy-antykryzysowej-2.pdf

 

Na wstępie zaznaczamy, że Ustawa wprowadza możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę wsparcia od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. lub spółek od niej zależnych (zasady ubiegania się o wsparcie zostały szczegółowo omówione w pkt II poniżej, w bieżącym tygodniu wraz z poszczególnymi działaniami pomocowymi powinny się one również znaleźć na stronie internetowej https://www.arp.pl/). Nie można jednak zapominać, że oprócz ww. podmiotu wsparcie udziela również Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej jako: „BGK”). Więcej informacji o poszczególnych rozwiązaniach pomocowych znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://www.bgk.pl/pakietpomocy/, na której w sposób szczegółowy  opisano warunki i zasady ubiegania się o poszczególne mechanizmy wsparcia (tj. np. gwarancje de minimis i gwarancje biznesmax dla mikoprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, a także gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych dla średnich i dużych przedsiębiorców). Nie wszystkie z mechanizmów BGK zostały jednak już przygotowane. Przykładowo w chwili obecnej trwają jeszcze prace nad systemem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych dla  małych, średnich i dużych przedsiębiorców, a także nad wsparciem z wykorzystaniem funduszy unijnych (chodzi m.in. o kredyty na innowacje technologiczne i pożyczki unijne).

 

Kolejnym podmiotem udzielającym wsparcia przedsiębiorcom obok Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i BGK jest Polski Fundusz Rozwoju (dalej jako: „PFR”). Katalog dostępnych produktów znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://pfr.pl/.

 

W najbliższym czasie opracujemy dla Państwa informację na temat mechanizmów oferowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., BGK i PFR z uwzględnieniem wzajemnych zależności pomiędzy przygotowanymi przez te instytucje mechanizmami wsparcia a także ich relacji z wcześniej opisanymi mechanizmami Tarczy Antykryzysowej 1.0 oraz 2.0.

 

Wskazujemy jednocześnie, że trwają już prace nad kolejną ustawą (Tarczą Antykryzysową 3.0), która ma za zadanie wspomóc m.in. branżę budowlaną oraz turystyczną.

 

Czytaj więcej : Tarcza Antykryzysowa 2.0

Mogą Cię zainteresować: