Aktualności

/ Aktualności

18 marca 2021

Szkolenie LANGAS „Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej” 25-26.03.2021 r. (on-line)

Szkolenie Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej 2021 / ONLINE (25-26 marca 2021 r.)

Nowe regulacje prawne – najskuteczniejsze praktyki – najnowsze orzecznictwo

dr Radosław L. Kwaśnicki, Karol Szymański

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu „Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej 2021”.

Kurs odbędzie się w dniach 25-26 marca 2021 r. skierowany jest głównie dla osób zaangażowanych w prace biura zarządu. Organizatorem szkolenia jest Langas Group przy współpracy merytorycznej m.in. z Kancelarią RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy.

Funkcjonowanie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej w spółkach kapitałowych przechodzi obecnie przez serię rewolucyjnych zmian, zarówno prawnych jak organizacyjnych i technologicznych. Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej 2021 to wyjątkowe spotkanie praktyków prawa gospodarczego, chcących poszerzyć swoją wiedzę o doświadczenia ekspertów oraz poznać najnowsze i praktyczne rozwiązania doskonalące działanie przedsiębiorstw.

W tym roku szczególne miejsce w dyskusji zajmie nowelizacja przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, która w sposób kluczowy wpływa na funkcjonowanie Biura Zarządu. Udział w forum wezmą m.in. autorzy nowych przepisów, z którymi będzie można porozmawiać o celu i zakresie wchodzących w życie zmian.

 

W programie szkolenia znajdą się następujące bloki tematyczne:

– zmiany w modelu zarządzania grupami kapitałowymi i nadzoru nad spółkami – rola biura zarządu

–  odpowiedzialność organów korporacyjnych w zarządzaniu grupami kapitałowymi wg nowego kodeksu spółek handlowych

–  bezpieczeństwo prawno – regulacyjne w spółce kapitałowej: metody minimalizacji ryzyka prawnego

–  prosta spółka akcyjna– nowy typ spółki kapitałowej od marca 2021

–  dyrektywa o ochronie sygnalistów – rola biura zarządu

–  najważniejsze zmiany w dokumentacji biura zarządu

–  rewolucja w pracy biura zarządu – wypełnianie obowiązków na odległość – doświadczenia ostatnich miesięcy

–  przetwarzanie danych osobowych w pracy biura zarządu

–  nowe przepisy w zakresie zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia na odległość

–  wyzwania biura zarządu we współpracy z radą nadzorczą

–  kwalifikacje w obszarze biura zarządu – prezentacja koncepcji

 

Szkolenie poprowadzą Członkowie Zarządu Kancelarii RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy: dr Radosław L. Kwaśnicki oraz  Karol Szymański.

Czytaj więcej: Szkolenie Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej 2021. Nowe regulacje prawne – najskuteczniejsze praktyki – najnowsze orzecznictwo

 

 

 

Mogą Cię zainteresować: