Aktualności

/ Aktualności

19 maja 2022

Szkolenie „Certyfikowany Szef Biura Zarządu i Rady Nadzorczej” 24 – 25 maja 2022 r. (on-line)

W trakcie szkolenia m.in. omówiony będzie projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych wprowadzający w Polsce tzw. prawo koncernowe, przybliżone zostaną zmiany w zakresie np. wzmocnienia rad nadzorczych w spółkach oraz prawnego uregulowania działalności holdingów.

 

Najważniejsze zagadnienia:


-Przepisy ogólne dotyczące formy czynności prawnej
-Przedstawicielstwo
-Wewnętrzne akty prawne
-Dokumentacja spółki
-Wybrane orzecznictwo
-Dyrektor Biura Zarządu oraz Rady Nadzorczej
-Organizacja pracy Zarządu
-Sprawowanie funkcji przez Radę Nadzorczą
-Obrady zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia
-Organizacja współpracy w grupie kapitałowej

 

Prelegenci:

 

Karol Maciej Szymański, Partner Zarządzający

Łukasz Sieczka, Partner

Dariusz Kulgawczuk, Partner

Dagmara Błaszkiewicz, Senior Associate

Karolina Kobojek, Associate

 

Organizatorem szkolenia jest Certified Global Education Sp. z o. o. przy współpracy merytorycznej z RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy.

 

Szczegółowe informacje: Certyfikowany Szef Biura Zarządu i RN 23-24.5 – CGE – Certified Global Education (certge.pl)

Mogą Cię zainteresować: