Aktualności

/ Aktualności

30 maja 2023

Szkolenie C.H. Beck „Nowe możliwości i obowiązki zarządów oraz rad nadzorczych po nowelizacji KSH” 14.06.2023 r. on-line

13.10.2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 807). Nowelizacja stanowi największą oraz najsilniej oddziałującą na wszystkie spółki kapitałowe z siedzibą w Polsce modyfikację Kodeksu spółek handlowych od czasu jego przyjęcia.

 

Zmianą rewolucyjną jest pozytywne określenie nowych reguł, według których mogą być zarządzane istniejące w Polsce „grupy spółek”. W ramach szkolenia dowiecie się Państwo czy warto tworzyć grupę spółek oraz jak zrobić to prawidłowo. Omówione zostaną także wszystkie wątpliwości, które pojawiają się w dotychczasowej praktyce.

 

Ustawa Nowelizująca zawiera również wiele usprawnień skutkujących wzmocnieniem pozycji rad nadzorczych występujących we wszystkich spółkach kapitałowych (nie tylko tych należących do „grupy spółek”) oraz zwiększających efektywność podejmowanych przez ten organ działań kontrolnych. Szkolenie ma na celu omówienie wszystkich nowych norm, do których przestrzegania zobowiązani są członkowie organów spółek kapitałowych. Przedstawione zostaną praktyczne wskazówki zastosowania nowych regulacji oraz sposoby na uniknięcie błędów.

 

Nowe przepisy funkcjonują już od ponad pół roku i wciąż wywołują żywą dyskusję w organach spółek kapitałowych. Dziś możliwe są nie tylko rozważania teoretyczne, ale także analizy pierwszych wniosków wypływających z praktyki.

 

Szkolenie poprowadzą Karol Maciej Szymański, r.pr. Dariusz Kulgawczuk oraz adw. Karolina Kobojek.

Mogą Cię zainteresować: