10 Styczeń 2014

Sukces Kancelarii RKKW w sporze o Radę Nadzorczą Yawal S.A.

Radosław L. Kwaśnicki, Dariusz Kulgawczuk

W dniu 18.11.2013 r. zakończyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Yawal S.A., które zostało zwołane na wniosek funduszu Pioneer. Zdaniem znaczących akcjonariuszy mniejszościowych, wehikuły inwestycyjne, które miały większość akcji Spółki, nie mogły wykonywać na tym zgromadzeniu prawa głosu w związku z naruszeniem obowiązków informacyjnych oraz w zakresie wezwań. W ich opinii większość „uchwał” powziętych głosami wspomnianych spółek, w tym m.in. uchwał o powołaniu czterech nominatów akcjonariuszy większościowych do (pięcioosobowej) rady nadzorczej, to – m.in. z powodu utraty prawa głosu przez akcjonariuszy większościowych - uchwały nieistniejące a co najmniej nieważne.

Mniejszościowy akcjonariusz Yawal S.A. zaskarżył uchwały dotyczące powołania czterech rzekomych członków rady nadzorczej, których zgłosili i popierali akcjonariusze większościowi. Równocześnie wystąpił o udzielenie zabezpieczenia powództwa. W dniu 3.12.2013 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie uwzględnił częściowo jego wniosek w ten sposób, iż zawiesił – do czasu rozstrzygnięcia sprawy – postępowanie rejestrowe dotyczące ew. wpisu do KRS rzekomych czterech członków rady nadzorczej uznawanych obecnie przez Zarząd Yawal S.A. a nie uznawanych przez istotnych akcjonariuszy mniejszościowych.

"Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne już od chwili jego wydania" – stwierdza mec. Dariusz Kulgawczuk stojący na czele Departamentu Prawa Spółek Kancelarii RKKW, który reprezentuje w tym postępowaniu uprawnionego.

"To duży sukces akcjonariuszy mniejszościowychi kolejny już dowód kompetencji zespołu Kancelarii RKKW na płaszczyźnie sporów korporacyjnych" – dodaje dr Radosław L. Kwaśnicki, Prezes Zarządu oraz szef Departamentu Sporów Korporacyjnych w Kancelarii RKKW.

Kancelaria RKKW jest doradcą prawnym funduszu Pioneer w sporze korporacyjnym dot. Yawal S.A. Status uprawnionego w opisywanym postępowaniu miał dr Radosław L. Kwaśnicki.

Powiązane tagi