Sukces Klienta RKKW: wydawca gazety Fakt zobowiązany do zablokowania dostępu do artykułu na czas procesu

15 października 2019

Kancelaria RKKW wytoczyła w imieniu swojej Klientki powództwo przeciwko wydawcy dziennika Fakt o naruszenie prywatności oraz dobrego imienia. Złożenie pozwu było wynikiem opublikowania artykułu, w którym Klientkę RKKW opisano z imienia i nazwiska, podano szereg informacji z jej życia osobistego oraz rodzinnego, a nadto przedstawiono ją w niekorzystnym świetle.

 

Motywem publikacji było medialne zainteresowanie partnerem powódki – znanym oraz zamożnym przedsiębiorcą, kierującym jednym z największych przedsiębiorstw w kraju. Artykuł został opublikowany w wydaniu papierowym gazety, a następnie upubliczniony w internecie.

 

Wraz z pozwem prawnicy RKKW wystąpili o zabezpieczenie roszczeń Klientki poprzez zablokowanie dostępu do internetowej wersji artykułu na czas procesu. Uzasadniając ten wniosek wskazywali, że powódka nigdy nie zabiegała o zainteresowanie mediów, jak też nigdy nie wypowiadała się publicznie na temat swojego życia prywatnego. W przypadku braku udzielenia zabezpieczenia w tej formie powódka będzie narażona na szereg negatywnych konsekwencji, związanych ze wzbudzaniem i podtrzymywaniem niezdrowego publicznego zainteresowania jej życiem prywatnym, a także kreowaniem – wbrew jej woli – jej publicznego wizerunku.

 

Argumentacja ta została uznana przez Sąd za zasadną. Postanowieniem z 08.2019 Sąd Okręgowy w Warszawie zobowiązał pozwanego do zablokowania dostępu do artykułu na czas trwania postępowania oraz zagroził obowiązkiem zapłaty na rzecz powódki kwoty 2 000 zł za każdy dzień zwłoki (po dniu 2 sierpnia 2019 r.) w wykonaniu tego obowiązku. W uzasadnieniu wskazał, że „dalsza dostępność artykułu prowadzi do utrzymywania się stanu bezprawności naruszenia dobra osobistego, prawa do prywatności, a wykreowanemu w ten sposób obrazowi powódki nie zapobiegnie treść wydanego w sprawie rozstrzygnięcia.”

 

Klientkę w sporze reprezentuje mec. Aneta Pankowska – Partner oraz szef Departamentu IP w Kancelarii RKKW.

 

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej