Sukces Klienta RKKW w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy

1 września 2021
dr Adrian Sypnicki

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę Klienta RKKW i uchylił decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy.

 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z 15.02.2021 r. uchylił w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z 28.12.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy” na odcinku przebiegającym przez dzielnicę Wesoła w tzw. wariancie zielonym (budowa drogi ekspresowej w formie nasypu). GDOŚ przyjął, że decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości miejscowej organów administracji publicznej. W ocenie GDOŚ, w sprawie powinien bowiem rozstrzygać Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Przypomnieć należy tylko, że RDOŚ w Warszawie został wyłączony od orzekania w sprawie przez GDOŚ w 2017 r., który to sam wskazał na RDOŚ w Białymstoku jako organ uprawniony do wydania decyzji. Wojewódzki Sąd Administracji w Warszawie uchylając decyzję GDOŚ podzielił argumenty podnoszone w skardze, wskazując na wadliwość tego rozstrzygnięcia.

 

Klienta w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie reprezentuje r. pr. dr Adrian Sypnicki, specjalista z zakresu postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem administracyjnoprawnych aspektów inwestycji budowlanych, w tym szeroko rozumianego prawa zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz nieruchomości.

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej