Sukces Klienta RKKW w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy

1 września 2021
dr Adrian Sypnicki

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę Klienta RKKW i uchylił decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy.

 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z 15.02.2021 r. uchylił w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z 28.12.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy” na odcinku przebiegającym przez dzielnicę Wesoła w tzw. wariancie zielonym (budowa drogi ekspresowej w formie nasypu). GDOŚ przyjął, że decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości miejscowej organów administracji publicznej. W ocenie GDOŚ, w sprawie powinien bowiem rozstrzygać Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Przypomnieć należy tylko, że RDOŚ w Warszawie został wyłączony od orzekania w sprawie przez GDOŚ w 2017 r., który to sam wskazał na RDOŚ w Białymstoku jako organ uprawniony do wydania decyzji. Wojewódzki Sąd Administracji w Warszawie uchylając decyzję GDOŚ podzielił argumenty podnoszone w skardze, wskazując na wadliwość tego rozstrzygnięcia.

 

Klienta w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie reprezentuje r. pr. dr Adrian Sypnicki, specjalista z zakresu postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem administracyjnoprawnych aspektów inwestycji budowlanych, w tym szeroko rozumianego prawa zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz nieruchomości.

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej