Sukces Klienta RKKW w sprawie stwierdzenia nieważności warunków zabudowy

11 października 2021

dr Adrian Sypnicki

W postępowaniu przed organem II instancji w przedmiocie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Klient RKKW z sukcesem wdrożył przygotowaną przez RKKW strategię działania, która zakończyła się stwierdzeniem nieważności niekorzystnej decyzji o warunkach zabudowy.

 

Jeden z organów administracji publicznej wydał w niekorzystną dla Klienta RKKW decyzję o warunkach zabudowy. Decyzja ta została utrzymana w mocy w ramach postępowania odwoławczego. RKKW przygotowała strategię działania, mająca na celu uchylenie tej decyzji. Na skutek wniesionego przez Klienta wniosku o stwierdzenie nieważności, decyzja o warunkach zabudowy została wyeliminowana z obrotu prawnego. Organ uznał, że decyzja o warunkach zabudowy została wydana z rażącym naruszeniem prawa – błędy proceduralne popełnione w toku postępowania były tak duże, a przy tym miały charakter oczywisty i nie budzący wątpliwości, że obligowało to organ do stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy.

 

Klientowi w postępowaniu przed organami administracji publicznej doradzał r.pr. Damian Dworek, Partner w Kancelarii RKKW oraz r.pr. dr A. Sypnicki, Senior Associate w Kancelarii RKKW.

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej