Sukces Klienta RKKW w sprawie stwierdzenia nieważności warunków zabudowy

11 października 2021

dr Adrian Sypnicki

W postępowaniu przed organem II instancji w przedmiocie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Klient RKKW z sukcesem wdrożył przygotowaną przez RKKW strategię działania, która zakończyła się stwierdzeniem nieważności niekorzystnej decyzji o warunkach zabudowy.

 

Jeden z organów administracji publicznej wydał w niekorzystną dla Klienta RKKW decyzję o warunkach zabudowy. Decyzja ta została utrzymana w mocy w ramach postępowania odwoławczego. RKKW przygotowała strategię działania, mająca na celu uchylenie tej decyzji. Na skutek wniesionego przez Klienta wniosku o stwierdzenie nieważności, decyzja o warunkach zabudowy została wyeliminowana z obrotu prawnego. Organ uznał, że decyzja o warunkach zabudowy została wydana z rażącym naruszeniem prawa – błędy proceduralne popełnione w toku postępowania były tak duże, a przy tym miały charakter oczywisty i nie budzący wątpliwości, że obligowało to organ do stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy.

 

Klientowi w postępowaniu przed organami administracji publicznej doradzał r.pr. Damian Dworek, Partner w Kancelarii RKKW oraz r.pr. dr A. Sypnicki, Senior Associate w Kancelarii RKKW.

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej