Sukces Klienta RKKW w sprawie o ochronę dóbr osobistych

11 sierpnia 2021
Aneta Pankowska

Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia roszczeń o ochronę dóbr osobistych Klienta Kancelarii RKKW. Sąd nakazał wydawcy hotelarskiego portalu branżowego zamieszczenie przy pięciu artykułach oraz w treści jednego posta na prywatnym profilu redaktora naczelnego na Facebook’u, wzmianki informującej, że treści tam zawarte mogą naruszać dobra osobiste w postaci dobrego imienia i godności Klienta oraz że w sprawie tej toczy się postępowanie sądowe. Wzmianka ta ma być umieszczona w ramce nad artykułem, na górze strony, w widocznym miejscu, powyżej innych treści i bez zastosowania zabiegów umniejszających jej znaczeniu, randze i powadze. Odpowiednio, na Facebook’u, wzmianka ma być zamieszczona w poście, ponad pozostałą treścią i ma być dostępna publicznie (a nie jedynie dla grona znajomych użytkownika). Wzmianki będą widoczne przez cały czas postępowania sądowego.

 

Klientem Kancelarii jest znany w branży, doświadczony specjalista, obecnie pełniący rolę Prezesa Zarządu dużej spółki z branży hotelarskiej. Pozwany, w artykułach na swoim portalu, głosił nieprawdziwe i naruszające dobre imię i cześć Klienta informacje. Przypisywał mu między innymi złe zarządzenie i działanie na szkodę spółki.  Pomówienia uzupełnione były uwłaczającymi porównaniami, oddziaływującymi na wyobraźnię czytelnika grafikami/okładkami i mocnymi w przekazie nagłówkami.  Niektóre wypowiedzi pod adresem Klienta Kancelarii nosiły znamiona hejtu. Wydawca działał w celu zyskania popularności i zaszkodzenia dobremu imieniu Klienta Kancelarii. Nie bez znaczenia pozostawał także osobisty, jednoznacznie negatywny stosunek wydawcy (a zarazem autora oraz redaktora naczelnego) do Klienta.

 

Prawnicy Kancelarii wykazali interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia i uprawdopodobnili roszczenia Klienta. Sąd uznał, że wykazane zostało, iż doszło do naruszenia dóbr osobistych Klienta, a rozpowszechniane treści mogą być nieprawdziwe, a nawet – w niektórych przypadkach – należy je uznać za hejterskie. Konieczne jest zatem przekazanie odbiorcom tych treści wyraźnej informacji o konieczności podchodzenia do publikacji z dużą dozą ostrożności oraz krytycyzmu.

 

Klienta w sporze reprezentuje radca prawny Aneta Pankowska – Partner w Kancelarii RKKW. W sprawę zaangażowany jest ponadto prawnik Michał Czerwiński.

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej