Sukces Klienta RKKW w sprawie bezczynności Konserwatora Zabytków

8 czerwca 2022

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uwzględnił ponaglenie Klienta RKKW i potwierdził, że Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków dopuścił się bezczynności w rozstrzygnięciu sprawy.

 

Po uchyleniu przez Ministra Kultury niekorzystnego postanowienia i skierowaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, organ ten nie wydał w ustawowym terminie rozstrzygnięcia. Konserwator wskazał, że do momentu zwrotu akt z organu odwoławczego, nie jest w stanie wydać rozstrzygnięcia w sprawie. Mimo monitorowania sprawy przez RKKW, Konserwator Zabytków przez kilka miesięcy nie wydał w sprawie rozstrzygnięcia.

 

Na skutek wniesionego ponaglenia, Minister Kultury w całości uwzględnił argumentację przedstawioną przez RKKW i potwierdził, że Konserwator Zabytków pozostawał w stanie bezczynności. Minister Kultury zaznaczył, że brak posiadania akt sprawy przez organ administracji lub bierne oczekiwanie na ich zwrot, czego w istocie dopuścił się Konserwator Zabytków, nie może być przesłanką uzasadniającą zwłokę w wydaniu rozstrzygnięcia w terminie. Organ administracji powinien skorzystać z dostępnych środków jak wykonanie kopii niezbędnych dokumentów, aby zakończyć sprawę w ustawowym terminie. Minister Kultury wskazał, że Konserwator nie podjął żadnych działań w celu uzyskania dostępu do akt sprawy. W konsekwencji, Minister Kultury stwierdzając, że Konserwator Zabytków pozostawał w stanie bezczynności, określił także termin w jakim Konserwator Zabytków ma obowiązek wydać rozstrzygnięcie.

 

Klienta w postępowaniu przed Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentował adw. dr. Jarosław Szewczyk, Partner Zarządzający oraz r.pr. dr. Adrian Sypnicki Senior Associate w Kancelarii RKKW.

 

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej