Sukces Klienta RKKW w sporze z Konserwatorem Zabytków

6 września 2021
dr Jarosław Szewczyk

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uwzględnił zażalenie Klienta RKKW i uchylił w całości postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odmawiającego uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.

 

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie 2 budynków mieszkalnych w Warszawie. Organ wskazał, że planowana inwestycja znajduje się na terenie ujętym w gminnej ewidencji zabytków i jej realizacja spowoduje zatracenie autentycznych wartości chronionego zespołu architektonicznego. Co więcej, negatywny odbiór budynku pod względem architektonicznym zaburzy harmonię istniejącego układu urbanistycznego. Na skutek wniesionego przez RKKW zażalenia, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchylił postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Minister w całości podzielił argumenty wskazane w zażaleniu, które akcentowały niedokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz brak zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego. W konsekwencji, organ I instancji w sposób nieuprawniony przyjął, że planowana inwestycja jest nie do pogodzenia z wartościami chronionego zespołu architektonicznego.

 

Klienta w postępowaniu przed Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentuje adw. dr. Jarosław Szewczyk, Partner w Kancelarii RKKW.

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej