Sukces Klienta RKKW w sporze z Konserwatorem Zabytków

6 września 2021
dr Jarosław Szewczyk

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uwzględnił zażalenie Klienta RKKW i uchylił w całości postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odmawiającego uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.

 

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie 2 budynków mieszkalnych w Warszawie. Organ wskazał, że planowana inwestycja znajduje się na terenie ujętym w gminnej ewidencji zabytków i jej realizacja spowoduje zatracenie autentycznych wartości chronionego zespołu architektonicznego. Co więcej, negatywny odbiór budynku pod względem architektonicznym zaburzy harmonię istniejącego układu urbanistycznego. Na skutek wniesionego przez RKKW zażalenia, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchylił postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Minister w całości podzielił argumenty wskazane w zażaleniu, które akcentowały niedokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz brak zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego. W konsekwencji, organ I instancji w sposób nieuprawniony przyjął, że planowana inwestycja jest nie do pogodzenia z wartościami chronionego zespołu architektonicznego.

 

Klienta w postępowaniu przed Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentuje adw. dr. Jarosław Szewczyk, Partner w Kancelarii RKKW.

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej