Sukces Klienta RKKW w sporze o wyłączenie wspólnika

Klient RKKW, większościowy wspólnik sp. z o.o., działającej w branży handlowej, uzyskał zabezpieczenie roszczenia o wyłączenie drugiego wspólnika ze spółki. Co istotne, Sąd uznał, iż zasadne jest zawieszenie drugiego wspólnika na czas trwania procesu w wykonywaniu wszelkich praw korporacyjnych z jego udziałów.

 

Sąd został przekonany przez materiał dowodowy wskazujący na działalność konkurencyjną wyłączanego wspólnika oraz jego działania na szkodę spółki związane z możliwym sprzeniewierzeniem jej środków (obaj wspólnicy wchodzili jednocześnie w skład zarządu spółki i byli uprawnieni do jej jednoosobowej reprezentacji).

 

Postanowienie jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego wydania.

Decyzja Sądu wpisuje się w trafną linię orzeczniczą w sprawach o wyłączenie wspólników spółki z o.o., gdzie Sądy nie obawiają się udzielać nawet daleko idących zabezpieczeń de facto w celu ochrony spółki jako organizmu gospodarczego.” skomentował radca prawny Dariusz Kulgawczuk, partner Kancelarii RKKW, kierujący zespołem reprezentującym wspólnika.

 

W skład zespołu Kancelarii RKKW zaangażowanego w prace oprócz mec. Dariusza Kulgawczuka wchodziła adwokat Katarzyna Półtorak.

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej