Sukces Klienta RKKW w postępowaniu karnym

Klient Kancelarii RKKW („Spółka”) został dotknięty działaniami nieuczciwej konkurencji ze strony swoich byłych pracowników. Wskutek działań sprawców miało dojść do wykorzystania w ramach innego podmiotu gospodarczego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki.

 

Dzięki podjętym przez Kancelarię RKKW działaniom procesowym, w tym szerokiej inicjatywie dowodowej, organy ścigania dokonały przeszukań lokali mieszkalnych byłych pracowników oraz pomieszczeń służbowych wykorzystywanych przez działalność konkurencyjną wobec Spółki. W wyniku tych czynności, zabezpieczono bardzo obszerny materiał dowodowy, w tym dokumentację finansową, liczne nośniki danych, dyski twarde komputerów oraz innych urządzeń komunikacyjnych.

 

Zabezpieczenie obszernego materiału dowodowego, na tak wczesnym etapie postępowania przygotowawczego, w znacznym stopniu zwiększa szanse na pociągnięcie sprawców czynów zabronionych do odpowiedzialności prawnokarnej.

 

„Niewątpliwie, dotychczasowe działania organów ścigania służące wykryciu sprawców i zabezpieczeniu materiału dowodowego potrzebnego do skierowania aktu oskarżenia do sądu należy ocenić jednoznacznie pozytywnie. Sprawne i skuteczne działania Kancelarii umożliwiły jednoznaczną identyfikację źródeł zagrożenia oraz zapewniły ochronę przed wyrządzaniem Spółce dalszej, niepowetowanej szkody. Przebieg tego postępowania przygotowawczego stanowi również wyraźny sygnał dla wszelkich sprawców działań nieuczciwej konkurencji oraz pokrzywdzonych takimi działaniami Przedsiębiorców, że pracownik, który w bezprawny sposób wykorzystuje informacje swojego aktualnego lub byłego pracodawcy może ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną” – skomentowała r. pr. Aneta Pankowska, Partner w Kancelarii RKKW.

 

Ze strony Kancelarii RKKW odpowiednią reprezentację w ramach prowadzonego postępowania karnego zapewniają r. pr. Aneta Pankowska, Partner Kancelarii w RKKWadw. Marcin Olchowicz, Associate w Kancelarii RKKW.

 

czytaj także.

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej