Sukces Klienta RKKW: Sąd Apelacyjny uwzględnia apelację dotyczącą wynagrodzenia z tytułu umowy pośrednictwa

26 maja 2022

Klientem RKKW jest spółka inwestycyjna. Klient został pozwany przez pośrednika o zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy pośrednictwa przy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii. Spór w zasadniczej mierze dotyczył interpretacji postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia pośrednika, niemniej sporne było również ustalenie złożonego stanu faktycznego sprawy. Wyzwaniem w sprawie była rekonstrukcja niemalże 2 letniego procesu realizacji kilkuetapowej transakcji oraz analiza kilku jednoczesnych relacji biznesowych stron.

 

Sąd I instancji praktycznie w całości uwzględnił powództwo strony przeciwnej, otwierając drogę, jako wyrok w sprawie gospodarczej, do zabezpieczeń na majątku Klienta sięgających setek tysięcy złotych.

 

Dzięki naszym działaniom sprawa znalazła swój korzystny dla Klienta finał w Sądzie Apelacyjnym. Sąd, uwzględniając apelację złożoną w imieniu Klienta, obniżył żądane wynagrodzenie pośrednika o prawie 95%. Uwzględniając, że spór dotyczył jedynie jednej z transz wynagrodzenia, ma on niebagatelne znaczenie dla ewentualnych pozostałych roszczeń przeciwnika Klienta, które uwzględniając żądanie pozwu, mogły wynieść kilka milionów złotych.

 

Wyrok w sprawie jest prawomocny

 

Sprawę prowadziła adwokat Katarzyna Półtorak, pełnomocnik Klienta, z pomocą aplikantki adwokackiej Wiktorii Warszawskiej oraz przy wsparciu radcy prawnego Piotra Frelaka. Pracę zespołu koordynował Partner – radca prawny Damian Dworek.

czytaj także.

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej