Sukces Klienta RKKW: prawomocny wyrok w sprawie o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa i „kradzież” klienta

11 stycznia 2022
Aneta Pankowska

Wyrokiem z dnia 24.06.2021 r. (sygn. akt XX GC 858/20) Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił roszczenia oparte na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, skierowane przeciwko Klientowi RKKW.

 

Roszczenia obejmowały złożenie oświadczenia przepraszającego za „działania wyczerpujące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji” oraz naprawienie szkody w wysokości ok. 1 mln złotych  poniesionej na skutek utraty kontraktu  z jednym z klientów. Owa utrata kontraktu miała być skutkiem przekazania przez pozwanego poufnych informacji do podmiotu konkurencyjnego, jak też nakłaniania pracowników powódki do niewłaściwego wykonania umów. O sprawie pisaliśmy tutaj: https://rkkw.pl/sukces/nieuczciwa-konkurencja-roszczenia-wobec-klienta-rkkw-oddalone-w-calosci/.

 

Powódka odstąpiła od wniesienia środka odwoławczego. Wyrok stał się prawomocny.

 

Klienta w sporze reprezentowała radca prawny Aneta Pankowska Partner w Kancelarii RKKW.

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej