03 Kwiecień 2019

Sukces Kancelarii RKKW w sprawie dot. DRUTEX S.A.

Sukces Drutex

W ostatnich dniach prawnicy RKKW reprezentowali Pana Leszka Gierszewskiego, większościowego akcjonariusza i Prezesa Zarządu DRUTEX S.A., w postępowaniach zabezpieczających przed Sądem Okręgowym w Gdańsku i Sądem Rejonowym w Słupsku. Przedmiotem tych spraw było uregulowanie zasad wykonywania praw korporacyjnych z ponad 75% akcji DRUTEX S.A.

W dniu 05.03.2019 r. prawnicy RKKW uzyskali przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, Wydział Gospodarczy, potwierdzenie, że jedyną osobą uprawnioną do wykonywania praw z większościowego pakietu akcji DRUTEX S.A. jest niezmiennie Pan Leszek Gierszewski. Mimo wniosku jego małżonki postanowienie to nie zostało ani wstrzymane, ani uchylone przez Sąd I instancji.

Treść powyższego orzeczenia miała także istotny wpływ na rozstrzygnięcia w sprawie wniosków o zabezpieczenie małżonki Pana Leszka Gierszewskiego składanych w Sądzie Rodzinnym w Słupsku. Ich przedmiotem była próba ustalenia, że prawa z akcji DRUTEX S.A. małżonkowie powinni jednak wykonywać wspólnie. Sąd w Słupsku podzielił jednak w swoich rozstrzygnięciach z dnia 25.03.2019 r., oddalających wnioski o zabezpieczenie, argumenty Pana Leszka Gierszewskiego, którego reprezentowali prawnicy RKKW.

Dzięki powyższym orzeczeniom podczas walnego zgromadzenia DRUTEX S.A. w dniu 26.03.2019 r. główny akcjonariusz spółki, tak jak dotychczas, wykonywał samodzielnie prawa z akcji. Walne zgromadzenie zdecydowało natomiast o zmianach w organach oraz statutu, które ustabilizowały sytuację korporacyjną w spółce. Kancelaria RKKW zapewniała obsługę prawną i przewodnictwo obradom zgromadzenia.

„Sąd rodzinny w sprawie dot. rozdzielności majątkowej nie powinien decydować o ładzie korporacyjnym Spółki, nie będącej stroną tego postępowania. Wniosek Pani Grażyny Gierszewskiej wprost naruszał więc lub prowadził do obejścia regulacji prawa handlowego, które normują sferę funkcjonowania spółki akcyjnej oraz postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 05.03.2019 r. Dzięki zaangażowaniu prawników Kancelarii RKKW uprawnienia korporacyjne naszego Klienta – Pana Leszka Gierszewskiego – otrzymały we właściwym czasie stosowną ochronę w postaci sądowego zabezpieczenia, co okazało się korzystne nie tylko dla Klienta, ale i spółki” – komentuje mec. Damian Dworek, Partner w Kancelarii RKKW i szef jej Departamentu Postępowań Sądowych, który był jednym z pełnomocników Pana Leszka Gierszewskiego.

„W sytuacjach sporów jak w DRUTEX S.A. niezwykle ważne pozostaje skoordynowanie działań procesowych i korporacyjnych oraz podejmowanie ich we właściwym czasie. Prawnicy RKKW ze swoim wieloletnim i praktycznym doświadczeniem w doradztwie w ramach sporów korporacyjnych wiedzą jak to robić, przez co zapewniają Klientom usługi na najwyższym poziomie, adekwatne do sytuacji”, dodaje dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner w Kancelarii RKKW, doradca oraz pełnomocnik Pana Leszka Gierszewskiego.

 

O zaangażowaniu RKKW w sprawę pisaliśmy także: Puls Biznesu „Prezes Druteksu rozdaje karty ”

 

Powiązane tagi