Sukces Kancelarii RKKW w postępowaniu restrukturyzacyjnym

20 października 2020
Łukasz Sieczka

Kancelaria RKKW reprezentowała swego Klienta – dużą spółkę z branży medycznej w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika, funkcjonującego w tym samym segmencie rynku.

 

Działania Kancelarii RKKW obejmowały kompleksowe wsparcie prawne oraz reprezentację Klienta w ramach całego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika – począwszy od zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu (w tym zaskarżenia listy wierzycieli w związku z zaniżeniem kwoty należności), poprzez negocjacje propozycji układowych, po reprezentację podczas zgromadzenia wierzycieli.

 

Działania procesowe podjęte przez Kancelarię RKKW doprowadziły przede wszystkim do zwiększenia kwoty wierzytelności Klienta uznanej w postępowaniu o niemalże 100% w stosunku do pierwotnie stworzonej przez Zarządcę listy wierzytelności.

 

Na dalszym etapie postępowania, dzięki przeprowadzeniu umiejętnych negocjacji treści układu z dłużnikiem, z uwzględnieniem optymalnej formy i przedmiotu uprzednio dokonanych zabezpieczeń wierzytelności, poprzedzonych wnikliwymi analizami prawnymi oraz ekonomicznymi, w ramach realizacji zawartego układu Klient RKKW otrzymał tzw. „balonową” spłatę niemalże połowy swojej wierzytelności (stanowiącej około 13% ogólnej kwoty zobowiązań dłużnika), ze spłatą pozostałej części wierzytelności w 27 ratach.

 

Jak wskazał reprezentujący Klienta w postępowaniu mec. Łukasz Sieczka, kierujący Departamentem Upadłości i Restrukturyzacji Kancelarii RKKW – W wielu przypadkach realna biznesowa ocena zdolności płatniczych dłużnika oraz rzeczywistej stopy zwrotu w razie ogłoszenia upadłości – likwidacji jego majątku przez syndyka, wsparta następczo umiejętnie prowadzonymi negocjacjami zmierzającymi do ustalenia optymalnej treści układu, prowadzi do wniosku, iż głosowanie za zawarciem układu może być rozwiązaniem najkorzystniejszym z punktu widzenia wierzyciela. Nie do przecenienia jest przy tym uzyskanie w warunkach układu odpowiednich zabezpieczeń jego realizacji. Sukces naszego Klienta w opisywanej sprawie stanowi tylko potwierdzenie sformułowanych konkluzji.

 

 

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej