Aktualności

/ Aktualności

5 lipca 2019

Sąd wstrzymuje skuteczność oferty nabycia akcji

Na wniosek Klienta RKKW Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej na mocy dwóch kolejnych postanowień o udzieleniu zabezpieczenia wstrzymał wykonanie nieodwołalnej oferty nabycia akcji i zakazał obowiązanemu (oblatowi) podejmowania czynności egzekucyjnych w związku z przyjęciem tej oferty. Oba zabezpieczenia zostały utrzymane w mocy przez Sąd Apelacyjny w Katowicach.

 

W ramach umowy inwestycyjnej Klient RKKW złożył akcjonariuszowi (a jednocześnie ówczesnemu członkowi zarządu) jednej ze spółek publicznych nieodwołalną ofertę nabycia wszystkich posiadanych przez niego akcji tego emitenta po określonej w umowie cenie. Po odejściu obowiązanego z zarządu spółki okazało się, że dane ujawniane przez niego w dokumentach finansowych tej spółki mogły być celowo zniekształcane, a w konsekwencji cena, jaką Klient RKKW miałby zapłacić za wspomniane akcje wielokrotnie przewyższała ich rzeczywistą wartość.

 

Klient RKKW wniósł o ustalenie nieważności złożonej oferty nabycia akcji m.in. z uwagi na naruszenie zasad współżycia społecznego i zażądał, by sąd zakazał akcjonariuszowi składania oświadczenia o przyjęciu tej oferty, a gdyby mimo to oświadczenie takie złożył, zakazał posługiwania się nim wobec jakichkolwiek podmiotów pod groźbą zapłaty określonej sumy pieniężnej. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej rozpatrując sprawę w pierwszej instancji podzielił argumentację Klienta RKKW i udzielił zabezpieczenia zgodnie z wnioskiem.

 

Pomimo zagrożenia zapłatą sumy pieniężnej akcjonariusz ostatecznie złożył rzeczone oświadczenie, a w rezultacie Klient RKKW wystąpił z kolejnym wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, w którym domagał się m.in. wstrzymania skuteczności tego oświadczenia i zakazania akcjonariuszowi występowania z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na akt notarialny, którym Klient RKKW zawierając umowę inwestycyjną, poddał się wobec akcjonariusza egzekucji w zakresie ceny. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej uwzględnił także ten wniosek.

 

Zażalenia na oba postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wniesione przez akcjonariusza (byłego członka zarządu) zostały oddalone przez Sąd Apelacyjny w Katowicach rozstrzygający sprawę w ramach kontroli instancyjnej. Postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, w ramach których uprawnionym jest Klient RKKW, są więc prawomocne.

 

W skład zespołu RKKW prowadzącego sprawę wchodzili radca prawny Piotr Frelak oraz Konrad Oleszczuk, których pracami kierowali radca prawny Damian Dworek i Karol Szymański.

 

Mogą Cię zainteresować: