Sąd wstrzymuje skuteczność oferty nabycia akcji

5 lipca 2019

Na wniosek Klienta RKKW Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej na mocy dwóch kolejnych postanowień o udzieleniu zabezpieczenia wstrzymał wykonanie nieodwołalnej oferty nabycia akcji i zakazał obowiązanemu (oblatowi) podejmowania czynności egzekucyjnych w związku z przyjęciem tej oferty. Oba zabezpieczenia zostały utrzymane w mocy przez Sąd Apelacyjny w Katowicach.

 

W ramach umowy inwestycyjnej Klient RKKW złożył akcjonariuszowi (a jednocześnie ówczesnemu członkowi zarządu) jednej ze spółek publicznych nieodwołalną ofertę nabycia wszystkich posiadanych przez niego akcji tego emitenta po określonej w umowie cenie. Po odejściu obowiązanego z zarządu spółki okazało się, że dane ujawniane przez niego w dokumentach finansowych tej spółki mogły być celowo zniekształcane, a w konsekwencji cena, jaką Klient RKKW miałby zapłacić za wspomniane akcje wielokrotnie przewyższała ich rzeczywistą wartość.

 

Klient RKKW wniósł o ustalenie nieważności złożonej oferty nabycia akcji m.in. z uwagi na naruszenie zasad współżycia społecznego i zażądał, by sąd zakazał akcjonariuszowi składania oświadczenia o przyjęciu tej oferty, a gdyby mimo to oświadczenie takie złożył, zakazał posługiwania się nim wobec jakichkolwiek podmiotów pod groźbą zapłaty określonej sumy pieniężnej. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej rozpatrując sprawę w pierwszej instancji podzielił argumentację Klienta RKKW i udzielił zabezpieczenia zgodnie z wnioskiem.

 

Pomimo zagrożenia zapłatą sumy pieniężnej akcjonariusz ostatecznie złożył rzeczone oświadczenie, a w rezultacie Klient RKKW wystąpił z kolejnym wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, w którym domagał się m.in. wstrzymania skuteczności tego oświadczenia i zakazania akcjonariuszowi występowania z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na akt notarialny, którym Klient RKKW zawierając umowę inwestycyjną, poddał się wobec akcjonariusza egzekucji w zakresie ceny. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej uwzględnił także ten wniosek.

 

Zażalenia na oba postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wniesione przez akcjonariusza (byłego członka zarządu) zostały oddalone przez Sąd Apelacyjny w Katowicach rozstrzygający sprawę w ramach kontroli instancyjnej. Postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, w ramach których uprawnionym jest Klient RKKW, są więc prawomocne.

 

W skład zespołu RKKW prowadzącego sprawę wchodzili radca prawny Piotr Frelak oraz Konrad Oleszczuk, których pracami kierowali radca prawny Damian Dworek i Karol Szymański.

 

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej