Sąd oddala powództwo przeciwko Klientom RKKW o odszkodowanie za cenę przymusowego wykupu

14 kwietnia 2020

W sprawie Klientów RKKW sąd potwierdził, że cenę w ramach przymusowego wykupu akcji spółki publicznej ustala się na podstawie notowań giełdowych, a nie wartości godziwej.

 

Klientem RKKW w tej sprawie byli większościowi akcjonariusze spółki publicznej, którzy zrealizowali przymusowy wykup jej akcji. Akcje wykupili po cenie wyznaczonej zgodnie z art. 79 Ustawy o ofercie publicznej. Cena ta była jednak kilkukrotnie niższa od wartości księgowej spółki. W związku z tym jeden z mniejszościowych akcjonariuszy, którego akcje zostały wykupione, uznał że Klienci RKKW powinni byli przeprowadzić przymusowy wykup po cenie odpowiadającej „wartości godziwej” akcji. Różnicę pomiędzy tą wartością a ceną wykupu uznał za swoją szkodę, a jej zasądzenia dochodził w opisywanej sprawie.

 

W ramach postępowania powód powoływał się również na celowe zaniżenie kursu akcji przez pozwanych. Wskazywał także na niski wolumen obrotu akcjami, który jego zdaniem prowadził do oderwania wyceny tych akcji na giełdzie od ich realnej wartości.

 

Sąd oddalił jego powództwo w całości. W uzasadnieniu wyroku wskazał, że cena w ramach przymusowego wykupu została oznaczona zgodnie z prawem. Nie można natomiast dochodzić jej podwyższenia w oparciu o zasady współżycia społecznego lub powołanie się na „wartość godziwą”, gdyż Ustawa o ofercie publicznej precyzyjnie określa sposób ustalania warunków przymusowego wykupu. Sąd potwierdził również, że Klienci RKKW nie przyczynili się do obniżenia wyceny akcji na giełdzie.

 

Klientów RKKW w ramach postępowania sądowego reprezentował radca prawny Piotr Frelak, zaś projekt koordynował Karol Szymański.

 

Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej