Rozwodnienie akcji spółki publicznej zatrzymane na wniosek Klienta RKKW

Sąd Okręgowy w Warszawie wstrzymał wykonalność uchwały walnego zgromadzenia jednej ze spółek notowanych na NewConnect o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz zmianie statutu. Zażalenie w tej sprawie wniesione przez spółkę zostało oddalone.

 

Klient RKKW wystąpił z roszczeniem o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie dwóch uchwał walnego zgromadzenia spółki notowanej poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu (NewConnect). Uchwały zmierzały do istotnego podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki z wyłączeniem prawa poboru. W ocenie Klienta RKKW uchwały te zostały podjęte z naruszeniem przepisów prawa – w szczególności przedstawiona przez zarząd opinia mająca uzasadniać wyłączenie prawa poboru nie spełniała wymogów z art. 433 § 2 KSH, a sama uchwała o podwyższeniu została wadliwie skonstruowana. Ponadto samo powzięcie zakwestionowanej uchwały w sposób oczywisty miało na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy niekontrolujących, gdyż skutkowało ich celowym i nieuzasadnionym ekonomicznie rozwodnieniem.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie w pełni podzielił argumentację Klienta RKKW i udzielił zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonalności zaskarżonych uchwał. Spółka wniosła zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu, w którym podkreślała m.in. swoją trudną sytuację finansową wywołaną przez stan pandemii. Sąd rozpoznający zażalenie nie dał jednak wiary argumentacji pozwanej spółki i to zażalenie oddalił.

 

Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia jest prawomocne.

 

Klienta w sporze sądowym reprezentują adwokat Katarzyna Półtorak oraz radca prawny Konrad Oleszczuk, zaś projekt koordynuje Karol Szymański – Wiceprezes Zarządu RKKW.

czytaj także.

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej