RKKW uzyskuje zabezpieczenie w sporze korporacyjnym

23 stycznia 2020

Kancelaria RKKW uzyskała na rzecz swoich klientów postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń wydane w postępowaniu prowadzonym w ramach sporu korporacyjnego, toczącego się w spółce z branży nowoczesnych technologii.

Wspólnik mniejszościowy zawiadomił spółkę o zamiarze zbycia należących do niego udziałów. Wiązało się to z możliwością zrealizowania przez pozostałych wspólników przysługującego im, na mocy umowy spółki, prawa pierwszeństwa. Pomimo wszczęcia stosownej procedury w tym zakresie, wspólnik mniejszościowy nie złożył oświadczenia o sprzedaży jego udziałów na rzecz pozostałych wspólników w ustalonym miejscu i terminie. Pozostali wspólnicy postanowili bronić swoich praw składając powództwo o złożenie zastępczego oświadczenia woli wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia poprzez zakazanie zbywania udziałów oraz żądaniem zagrożenia obowiązanemu obowiązkiem zapłaty kwoty w wysokości 20.000,00 zł na rzecz każdego ze wspólników za każdy przypadek naruszenia.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał postanowienie, mocą którego udzielił zabezpieczenia roszczeń wspólników spółki związanych z realizacją prawa pierwszeństwa, w całości uwzględniając przygotowany przez Kancelarię RKKW wniosek i podzielając zawartą w nim argumentację.

Postanowienie nie jest prawomocne.

Wspólników spółki w postępowaniu reprezentuje mec. Łukasz Sieczka ze wsparciem zespołu – r.pr. Agnieszki Nalazek, adw. Aleksandry Kieliszek oraz apl. adw. Katarzyny Sieliwonik.

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej