RKKW przywróciło posiadanie nieruchomości znanemu restauratorowi

19 października 2022

Klient RKKW jest najemcą nieruchomości, w której prowadzi rozpoznawalną restaurację na kulinarnej mapie Warszawy i okolic. Posiadanie tej nieruchomości zostało niespodziewanie, bezprawnie i siłowo odebrane Klientowi RKKW, któremu zablokowano dostęp do nieruchomości oraz uniemożliwiono prowadzenie działalności gospodarczej. W konsekwencji, Klient RKKW był zmuszony tymczasowo zawiesić działalność restauracji, co doprowadziło do powstania po jego stronie szkody majątkowej i wizerunkowej. Bezprawne naruszenie posiadania krzywdziło nie tylko najemcę oraz jego pracowników, ale również gości restauracji, którzy zaplanowali zorganizowanie imprez okolicznościowych na terenie nieruchomości.

 

Sąd uwzględnił wniosek RKKW o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o ochronę posiadania i nakazał wydać nieruchomość najemcy, tym samym potwierdzając przysługujące Klientowi RKKW prawa do nieruchomości, jak również bezprawność i samowolność działań osoby naruszającej. Postanowienie to zostało natychmiast wykonane i w konsekwencji posiadanie Nieruchomości zostało przywrócone Klientowi. Dzięki szybkiej i skutecznej interwencji RKKW działalność restauracji została wznowiona.

 

Klienta w sporze reprezentował  radca prawny Dariusz Kulgawczuk oraz radca prawny Maria Czaińska, przy wsparciu Karola Macieja Szymańskiego, radcy prawnego Zuzanny Łozińskiej oraz adwokat Joannny Lewtak.

czytaj także.

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej