RKKW obroniło Klienta przed wykreśleniem z KRS w precedensowej sprawie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uwzględnił apelację klienta RKKW w precedensowej i skomplikowanej sprawie dotyczącej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS, na skutek skargi o wznowienie, spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia formy prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Dzięki temu orzeczeniu spółka może prowadzić działalność gospodarczą. Sprawa ma precedensowe znaczenie dla zakreślenia praw przedsiębiorców pozostających w związku małżeńskim.

 

Klient RKKW, przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i pozostający w związku małżeńskim, dokonał przekształcenia formy tej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością). Do prowadzenia wspomnianej działalności gospodarczej wykorzystywano zarówno pakiet kontrolny akcji spółki będącej polskim liderem stolarki okiennej, jak i szereg nieruchomości o przeznaczeniu komercyjnym. Wszystkie te aktywa, w wymiarze majątkowym, wchodziły niegdyś do majątku wspólnego małżonków, zaś po przekształceniu stały się aktywami powstałej spółki kapitałowej.  Opisywane przekształcenie nastąpiło bez zgody małżonki przedsiębiorcy. Spółka została prawomocnie wpisana do KRS i rozpoczęła prowadzenie działalności we własnym imieniu (kontynuowanej w odniesieniu do wcześniejszej aktywności działalności gospodarczej przedsiębiorcy).

 

Małżonka przedsiębiorcy złożyła skargę o wznowienie postępowania rejestrowego dotyczącego rejestracji spółki powstałej wskutek przekształcenia. Małżonka w swojej skardze argumentowała, że z uwagi na fakt, iż wśród aktywów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej znajdowały się składniki wchodzące w skład majątku wspólnego, to na dokonanie przekształcenia potrzebna była jej zgoda, której w tej sprawie nie udzieliła. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy podzielając powyższy argument skargę uwzględnił oraz wznowił postępowanie, uchylił postanowienie o wpisie spółki kapitałowej i wykreślił ją z rejestru. Spółka złożyła apelację od tego postanowienia. Pełnomocnicy Klienta argumentowali m.in., że wznowienie postępowania rejestrowego jest niedopuszczalne, zgoda małżonki na przekształcenie nie jest wymagana, a wykreślenie spółki wpisanej prawomocnie do rejestru jest niezgodne z prawem polskim i unijnym.

 

Apelacja spółki została uwzględniona przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. Sąd postanowił uchylić postanowienie o wykreśleniu i odrzucić skargę małżonki o wznowienie. Orzeczenie jest prawomocne, co oznacza, że omawiana spółka kapitałowa będzie kontynuowała swoją działalność w oparciu o aktywa objęte przekształceniem formy prowadzenia działalności gospodarczej przez małżonka.

 

Pracą dedykowanego do tej sprawy zespołu kierowali dr Radosław L. Kwaśnicki, radca prawny Damian Dworek oraz Karol Szymański. W projekt zaangażowani byli również m.in.: radca prawny Dariusz Kulgawczuk, radca prawny Maria Anna Czaińska, adwokat Piotr Letolc, adwokat Wojciech Rzepiński oraz aplikant radcowski Ernest Kosa.

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej