23 Sierpień 2018

Kancelaria RKKW - doradzała przy tworzeniu funduszu z udziałem Polskiego Funduszu Rozwoju

dr Jarosław Szewczyk, Michał Wiliński

RKKW linkedin coverphoto

Kancelaria RKKW KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy doradzała twórcom CofounderZone przy zawarciu ramowej umowy inwestycyjnej z podmiotem zarządzanym przez PFR Ventures. Na mocy zawartej umowy założony zostanie fundusz VC o kapitalizacji 30 mln PLN, który przy wsparciu koinwestujących Aniołów Biznesu zainwestuje blisko 60 mln PLN w innowacyjne projekty na wczesnym etapie rozwoju.

Pozyskiwane środki finansowe pochodzić będą z Programu Biznest, którego celem jest wsparcie aktywności Aniołów Biznesuprzez tworzenie współpracujących z nimi funduszy koinwestycyjnych. Strategią PFR Biznest FIZ jest inwestowanie poprzez pośredników finansowych, współpracujących i koinwestujących z Aniołami Biznesu, w innowacyjne spółki technologiczne znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju. Aniołowie Biznesu, dzięki swoim kompetencjom, kontaktom biznesowym oraz doświadczeniu inwestycyjnym dostarczać mają tzw. smart money, zwiększając szanse spółek uzyskujących finansowanie na komercyjny sukces. Środki publiczne stanowić będą koinwestycję ze środkami prywatnymi oferowanymi przez Aniołów Biznesu, w stosunku 1 do 1. Finansowanie przez Aniołów Biznesu wypełnić ma lukę kapitałową między środkami pozyskanymi przez przedsiębiorcę, a finansowaniem pozyskanym od funduszu.

Obsługa prawna kancelarii RKKW obejmowała doradztwo prawne w procesie negocjowania warunków ramowej umowy inwestycyjnej i pozostałej dokumentacji transakcyjnej. Obsługą transakcji zajmował się adw. dr Jarosław Szewczyk, Szef Praktyki Sektora Usług Finansowych przy wsparciu adw. Michała Wilińskiego.