RKKW doradzała przy programie motywacyjnym VIGO System S.A.

Kancelaria RKKW doradzała VIGO System S.A. – spółce publicznej będącej światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni – w opracowaniu zasad i przy wdrożeniu Programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników na lata 2021 – 2023, opartego na instrumentach finansowych Spółki oraz w przygotowaniu Polityki wynagrodzeń dla członków jej organów.

 

Celem Programu Motywacyjnego było wprowadzenie mechanizmów motywujących kluczowych pracowników Spółki i jej spółek zależnych (z wyłączeniem jednego podmiotu) do podejmowania działań prowadzących do zintensyfikowania rozwoju organicznego Spółki oraz uzyskania długofalowo możliwie wysokich wyników finansowych. Program Motywacyjny przyczynić się ma do długotrwałego związania ze Spółką Członków jej Zarządu i jej kluczowych pracowników oraz jej spółek zależnych, co zapewni utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego prowadzenia spraw Spółki oraz jej spółek zależnych. Na skutek przyjęcia Programu motywacyjnego w Spółce, odpowiedniej modyfikacji uległa również Polityka wynagrodzeń członków jej organów.

 

Opracowując założenia Programu Motywacyjnego zastosowano wyjątkowy sposób ustalania zasad obejmowania akcji przez osoby uprawnione z wyemitowanych w ramach programu warrantów subskrypcyjnych przy zastosowaniu różnych wariantów wysokości wpłat dokonywanych na rzecz Spółki.

 

Ze strony Kancelarii RKKW projektem kierował Karol Maciej Szymański – Wiceprezes Zarządu Kancelarii RKKW, zaś obsługę prawną zapewniali apl. adwokacka Karolina Kobojek – Associate w Kancelarii RKKW, apl. adwokacka Justyna Przybyłek – Junior Associate w Kancelarii RKKW, apl. adwokacka Adriana Płatek – Junior Associate w Kancelarii RKKW.

czytaj także.

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej