02 Luty 2018

RKKW doradzała Benefit Systems przy przejęciu sieci Tiger Gym

Krzysztof Wróbel

Kancelaria RKKW zapewniała asystę prawną spółce Fit Invest sp. z o.o. (spółka zależna spółki Benefit Systems S.A.) w związku z zawarciem przez tę spółkę umów nabycia udziałów w kapitale zakładowym spółki Tiger sp. z o.o.

Podpisanie umów nabycia udziałów poprzedzone było podpisaniem aneksu do Umowy inwestycyjnej dotyczącej spółki Tiger sp. z o.o.

Pierwszym etapem zaangażowania kapitałowego spółki Fit Invest sp. z o.o. w spółkę Tiger sp. z o.o. utworzoną przez utytułowanego byłego boksera Pana Dariusza Michalczewskiego oraz Pana Tomasza Wolsztyniaka było nabycie w dniu 22.06.2016 r. 30% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

Zgodnie z zawartą Umową inwestycyjną spółka Fit Invest sp. z o.o. miała sukcesywnie nabywać pozostałą cześć udziałów w kapitale zakładowym spółki Tiger sp. z o.o. W związku z zawartymi umowami nabycia udziałów spółka z grupy Benefit Systems stała się jedynym wspólnikiem spółki Tiger sp. z o.o.

Transakcja pozwoli Grupie Benefit Systems na wzmocnienie stabilnej sieci klubów fitness dostępnych dla użytkowników oferowanych przez nią kart MultiSport. Przy transakcji, której wartość wyniosła około 13,7 mln złotych, spółce Fit Invest sp. z o.o. wsparcie zapewniał zespół Kancelarii RKKW, w skład którego wchodzili: Krzysztof Wróbel, Marcin Jasiński i Michał Wiliński.

„Zamknięcie całości procesu inwestycyjnego dotyczącego nabycia udziałów spółki Tiger sp. z o.o. to kolejny transakcyjny sukces spółki Fit Invest sp. z o.o. Cieszymy się i jesteśmy dumni, że po raz kolejny mogliśmy doradzać tej spółce przy okazji przeprowadzanej przez nią transakcji. Zaufanie, jakim została obdarzona Kancelaria RKKW, jest, moim zdaniem, dowodem na najwyższy poziom świadczonych przez nas usług. Dodatkowo satysfakcjonujący jest fakt, iż jako kancelaria pośrednio mamy udział w wspieraniu aktywnego i zdrowego trybu życia, zapewniając ochronę prawną spółce Fit Invest sp. z o.o. przy rozwijaniu jej oferty sportowej.” – wskazuje dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Kancelarii RKKW.”

Powiązane tagi