RKKW członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych

15 stycznia 2021

W Nowy Rok wchodzimy z przytupem! Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Kancelaria RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy z dniem 1 stycznia 2021 r. stała się członkiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych („PSIK”)!

 

Nasza Kancelaria jest silnie zaangażowana w funkcjonowanie rynku kapitałowego, w tym sektora private equity oraz venture capital w Polsce, a także koncentruje się na jego dalszym rozwoju. Tak szerokie doświadczenie Kancelarii w zakresie działalności tego sektora wpisuje się w cel istnienia PSIK, co niewątpliwie uzasadnia przyjęcie Nas do zaszczytnego grona członków Stowarzyszenia. Przynależność do PSIK jest prestiżowym wyróżnieniem, które pozwoli Kancelarii wzmocnić współpracę z podmiotami, którym przyświecają podobne cele, a co za tym idzie przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki. Bardzo się z tego cieszymy!

 

Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych skupia już ponad 120 członków. Do Stowarzyszenia należą inwestorzy sektora działający na polskim rynku, a także inne osoby i podmioty skupiające się na rozwoju powyższego sektora w Polsce. Zgodnie z danymi udostępnionymi na stronie internetowej PSIK, jak dotąd fundusze PE/VC zainwestowały około 11 mld EUR w ponad 1400 polskich spółek.

 

Działalność PSIK nastawiona jest przede wszystkim na wspieranie inwestycji, rozpowszechnianie wiedzy na temat sektora PE/VC w Polsce, a także budowanie relacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia. Ponadto, PSIK rozpowszechnia standardy odpowiedzialnego inwestowania – Environmental, Social, Governance (ESG), a także opublikowało polską wersję Kodeksu standardów profesjonalnych sektora PE/VC, którego autorem jest europejskie stowarzyszenie Invest Europe.

 

PSIK zainicjowało również program Social Business Accelerator („SBA”), rozwijający kompetencje biznesowe, również w zakresie zarządzania efektywnością działania, pomiędzy członkami Stowarzyszenia. W 2020 r. odbyła się już dziewiąta edycja SBA. Od 2011 r. w PSIK działa też Komitet ds. Filantropii Przedsiębiorczej, dzięki któremu członkowie PSIK mają możliwość zaangażowania się w projekty edukacyjne i działalność pro bono.

czytaj także.

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej