03 Maj 2016

„Rachunki uśpione” – nowe obowiązki instytucji finansowych (23-24.6.2016 r.)

dr Jarosław Szewczyk

Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach: „Rachunki uśpione” – nowe obowiązki instytucji finansowych (23-24.6.2016 r.), organizowanych przez MMC Polska.

W lipcu bieżącego roku wchodzi w życie nowelizacja Prawa Bankowego odnoszącego się do tzw. rachunków uśpionych. Nowelizacja nakłada szereg obowiązków na instytucje finansowe, których rachunki uznać można za nieaktywne. Nowe obowiązki to także współpraca z Centralną Informacją o Rachunkach, PESEL czy gminami. Podczas warsztatu przedstawione zostaną szczegółowo informacje dotyczące zasad rozwiązania rachunku bankowego czy przejęcia przez spadkobierców środków finansowych zgromadzonych na koncie firmowym spadkodawcy. Omówiona zostanie problematyka transparentności dotyczącej przekazania kompletnej historii rachunku bankowego czy obowiązki dostosowania procesów wewnętrznych oraz systemów w zakresie zmian informatycznych wynikających z nowelizacji ustawy Prawo Bankowe. Dodatkowym aspektem, jaki zostanie poruszony podczas spotkania, to także dyspozycja na wypadek śmierci jak również pośrednio związaną egzekucję z rachunków bankowych przez zobligowane podmioty. 

Główne zagadnienia:

  • Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe w zakresie dotyczącym tzw. „rachunków uśpionych”
  • Obowiązki informacyjne związane z weryfikacją informacji o śmierci właściciela rachunku bankowego
  • Przepisy przejściowe, skutki dot. otwartych obecnie rachunków bankowych i lokat terminowych
  • Centralna Informacja o Rachunkach – rola i zadania nowego podmiotu na rynku finansowym
  • Egzekucja z rachunków bankowych – uprawnienia podmiotów zobligowanych

Warsztaty poprowadzi m. in. mec. Jarosław Szewczyk z Kancelarii RKKW.

Czytaj więcej: „Rachunki uśpione” – nowe obowiązki instytucji finansowych (23-24.6.2016 r.)