27 Październik 2015

Prelekcja naszego prawnika na Akademii Arbitrażu (3.11.2015 r.)

Mariusz Karłowski

W dniu 3 listopada 2015 r. Mariusz Karłowski - Prezes ECA, prawnik w Kancelarii RKKW – wygłosi prelekcję na Akademii Arbitrażu, która organizowana jest przez Europejskie Centrum Arbitrażu na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Projekt „Akademia Arbitrażu” to cykl spotkań polegający na przybliżaniu zagadnień związanych z arbitrażem i innymi alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów. Uczestnikami spotkań są studenci i doktoranci uczelni prawniczych i ekonomicznych, a także aplikanci. Prelegentami tegorocznej edycji są m.in. mec. Roman Rewald (Partner Weil Gotshal & Manges) oraz dr Marcin Asłanowicz (Partner Wolf Theiss), dr Marek Jeżewski (Partner Kochański Zięba & Partnerzy), mec. Paweł Lewandowski (Partner Domański Zakrzewski & Palinka).

 

Projekt organizowany jest przez Europejskie Centrum Arbitrażu, którego prezesem jest Mariusz Karłowski, prawnik w Kancelarii RKKW.