13 Kwiecień 2015

Pakiet szkoleń „Środki europejskie 2014-2020 – problemy prawne” (20.5.2015, 17.6.2015 i 23.9.2015 r.)

Damian Staszewski, Krzysztof Brysiewicz

Zachęcamy do wzięcia udziału szkoleniach organizowanych przez Wydawnictwo C. H. Beck, które odbędą się w dniach: 20.5.2015, 17.6.2015 oraz 23.9.2015 r. w Centrum Konferencyjnym GOLDEN FLOOR w budynku Millenium Plaza w Warszawie.

Szkolenie ma za zadanie, w pierwszej kolejności, przybliżyć uczestnikom konstrukcję systemu dystrybucji funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014–2020. Następnie omówiony zostanie system postępowań odwoławczych i sądowych w sprawach związanych z unijnym dofinansowaniem tj. zarówno postępowań obejmujących wybór projektów, jak również ich realizację. Dużo uwagi poświęcone zostanie zagadnieniu skutków nieprawidłowej realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych – przedstawione zostaną typowe przykłady nieprawidłowości, ich konsekwencje dla beneficjentów, a także sposoby zapobiegania ich powstawaniu. Wreszcie, omówione zostaną możliwe zmiany umowy o dofinansowanie, w tym również kwestii związanych z przekształceniami podmiotu, który otrzymał unijną dotację, a także kwestii związanych z change of control takiego podmiotu.


Szkolenie poprowadzą mec. Krzysztof Brysiewicz oraz Damian Staszewski z Kancelarii RKKW.

Czytaj więcej: Więcej na ten temat