02 Styczeń 2015

Odpowiedzialność Prawna Członków Zarządu w praktyce (23.2.2016 r.)

Karol Szymański, Dariusz Kulgawczuk, Filip Smakowski

Zapraszamy na warsztaty "Odpowiedzialność Prawna Członków Zarządu w praktyce" organizowane dnia 23.2.2016 r. przez firmę szkoleniową V Financial Conferences.

Główne zagadnienia, które zostaną poruszone w trakcie warsztatów:

  • Odpowiedzialność członków zarzadu wobec spółki i wspólników
  • Wpływ absolutorium na odpowiedzialność członka zarządu
  • Odpowiedzialność cywilnoprawna członków ząrzadu w związku z prowadzeniem spraw spółki
  • Odpowiedzialność członków zarządu związana z systemem compliance
  • Odpowiedzialność władz za zobowiązania publicznoprawne

Prelekcje w trakcie warsztatów wygłoszą m. in.: Karol Szymański, mec. Dariusz Kulgawczuk oraz mec. Filip Smakowski z Kancelarii RKKW.

Czytaj więcej: Formularz zgłoszenia