Aktualności

/ Aktualności

7 grudnia 2022

Nowelizacja kodeksu karnego podpisana przez Prezydenta

W piątek 2 grudnia Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu karnego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Nowelizowana ustawa to przede wszystkim nowe typy przestępstw przeciwko mieniu oraz przemodelowanie odpowiedzialności za inne przestępstwa gospodarcze – w tym np. nowy model ścigania przestępstwa nadużycia menedżerskiego (art. 296 § 1a KK), o czym więcej pisaliśmy tutaj.

 

W ramach zmian wprowadzono także obostrzenie odpowiedzialności za niektóre przestępstwa finansowe, które tym samym stały się zbrodniami. Rozwiązanie to – jak wskazywaliśmy – wywołuje szereg daleko idących zmian o charakterze procesowym.

 

Warto zwrócić także uwagę na rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do złożenia wniosku o ściganie w przypadku przestępstw w obrocie gospodarczym oraz zupełnie nowe brzmienie przepisu typizującego przestępstwo zmowy przetargowej – zmiany dotyczą zarówno znamion podmiotowych jak i przedmiotowych a także trybu ścigania oraz zagrożenia karą. Więcej informacji w tym zakresie prezentowaliśmy tutaj.

 

Ustawa wprowadza także systemowe zaostrzenie odpowiedzialności w zakresie kar – podnosi górną granicę terminowej kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat, jednocześnie likwidując osobną karę 25 lat więzienia.

 

Podpisanie ustawy przez Prezydenta nie oznacza jednak, że przepisy już obowiązują. Co do zasady ustawa przewiduje trzymiesięczne vacatio legis – z wyłączeniem przepisów dotyczących obligatoryjnego przepadku pojazdu mechanicznego lub jego równowartości w przypadku spowodowania przestępstwa w ruchu lądowym. W tym przypadku przepisy wejdą w życie za rok.

 

O zmianach informowaliśmy już Państwa w ramach cyklu publikacji dotyczącego podpisanej przez Prezydenta nowelizacji i pracujemy nad przygotowaniem kolejnych informacji. Tymczasem zachęcamy do lektury opublikowanych już materiałów.

 

***

 

Autorem wpisu jest Dominik Pyka, Junior Associate w Kancelarii RKKW.

Mogą Cię zainteresować: