31 Sierpień 2015

W Parkiecie mówimy o kontrowersyjnym projekcie uchwały Petrolinvestu

Radosław L. Kwaśnicki

Zarząd zwołał walne, które ma podjąć decyzję o powołaniu nowych członków rady. Projekt uchwały o poszerzeniu składu rady nadzorczej spółki o akcjonariuszy mniejszościowych zawiera warunek, który budzi poważne zastrzeżenia.

– Uważam, że taka konstrukcja uchwały jest niedopuszczalna, gdyż może destabilizować prace organów spółki. W efekcie jest sprzeczna z naturą spółki akcyjnej – komentuje dr Radosław L. Kwaśnicki.

Dr Kwaśnicki tłumaczy, że jeśli uchwała o powołaniu nowych członków rady zostanie podjęta na NWZA, a potem na ZWZA zostaną przyjęte wszystkie uchwały, to nie można wykluczyć, że do tych ostatnich ktoś zgłosi sprzeciw, a potem skieruje pozew do sądu. W efekcie sąd, zabezpieczając pozew, może wstrzymać wykonywanie decyzji podjętych na ZWZA. To z kolei może spowodować, że uchwały o powołaniu nowych członków rady staną się w chwili ustanowienia zabezpieczenia bezskuteczne. Tym samym dojdzie do destabilizacji prac nadzoru.

Czytaj więcej: R. L. Kwaśnicki, wypowiedź do artykułu red. T. Furmana „Kontrowersyjny projekt uchwały Petrolinvestu”, Parkiet z 31.8.2015 r.