16 Grudzień 2016

Mec. Wróbel i Mec. Szewczyk o źródłach i zakresie kompetencji walnego zgromadzenia w spółce

Krzysztof Wróbel, dr Jarosław Szewczyk

W artykule autorzy bronią koncepcji, zgodnie z którą art. 146 § 1 kodeksu spółek handlowych stanowi źródło samodzielnych kompetencji walnego zgromadzenia w spółkach komandytowo-akcyjnych, natomiast art. 146 § 2 i 3 k.s.h. wyznacza zakres uprawnień komplementariuszy, a nie kompetencji walnego zgromadzenia.

Zdaniem autorów przepisy te mają za zadanie zabezpieczyć interesy komplementariuszy, którzy jako wspólnicy odpowiadający całym swym majątkiem za zobowiązania spółki powinni mieć wpływ na kluczowe decyzje zapadające w spółce.Przepisy te nie stanowią zatem samodzielnego źródła kompetencji walnego zgromadzenia. w celu zrekonstruowania kompetencji walnego zgromadzenia konieczne jest sięgnięcie do przepisów regulujących kompetencje walnego zgromadzenia w spółkach akcyjnych (art.126 1 § pkt 2 k.s.h.).

 

Czytaj więcej: K. Wróbel i J. Szewczyk, "Źródła i zakres kompetencji walnego zgromadzenia w spółce", Przegląd Prawa Handlowego, grudzień 2016 r.