02 Grudzień 2015

Kancelaria RKKW doradzała FAM GK S.A. w przejęciu Cynkowni Wieluń sp. z o.o.

Dariusz Kulgawczuk, dr Jarosław Szewczyk, Marcin Jasiński, Krzysztof Wróbel

Kancelaria RKKW doradzała spółce publicznej Fam Grupa Kapitałowa S.A. w transakcji przejęcia spółki Cynkownia Wieluń sp. z o.o. Transakcja składała się z kilku etapów ostatecznie zakończonych połączeniem Cynkowni Wieluń sp. z o.o. ze spółką Fam Grupa Kapitałowa S.A.

W wyniku przeprowadzonej transakcji Fam Grupa Kapitałowa S.A. nabyła 100 % udziałów w spółce Cynkownia Wieluń sp. z o.o. Transakcja nabycia udziałów została sfinansowana ze środków własnych Fam Grupa Kapitałowa S.A. oraz środkami pochodzącymi z emisji obligacji na okaziciela serii B, przy których emisji doradzała także Kancelaria RKKW.

Podstawowym przedmiotem działalności Fam Grupa Kapitałowa S.A. są usługi zabezpieczania antykorozyjnego elementów stalowych poprzez cynkowanie ogniowe. W trzech własnych zakładach świadczy usługi zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych. Przejęta spółka Cynkownia Wieluń sp. z o.o. działa także w branży związanej z zabezpieczeniami antykorozyjnymi konstrukcji stalowych. Podstawowym profilem jej działalności jest świadczenie usługi cynkowania ogniowego zanurzeniowego.

Na czele zespołu transakcyjnego przygotowującego dokumentację transakcyjną stali mec. Dariusz Kulgawczuk, Partner kierujący Departamentem Sporów Korporacyjnych Kancelarii RKKW, mec. Marcin Jasiński, kierujący Departamentem Prawa Nieruchomości i Inwestycji Kancelarii RKKW oraz mec. Jarosław Szewczyk, z Departamentu Fuzji i Przejęć (M&A) Kancelarii RKKW. 

„Cieszymy się z przeprowadzenia kolejnej dużej w tym roku transakcji. Bogate doświadczenie Kancelarii RKKW w zakresie fuzji i przejęć (M&A) oraz rynków kapitałowych pozwoliło na dostarczenie kompleksowej usługi na każdym etapie projektu, poczynając od przeprowadzenia badania prawnego, poprzez emisję obligacji, aż po przygotowanie dokumentacji łączeniowej”, komentuje mec. Dariusz Kulgawczuk, Partner w Kancelarii RKKW.

Natomiast mec. Jarosław Szewczyk wskazuje, że: „transakcja przejęcia Cynkowni Wieluń sp. z o.o. składała się z kilku etapów, wszystkie one zakończyły się sukcesem, co pozwoliło na jej sfinalizowania w kształcie, który odpowiadał potrzebom naszego Klienta. Tego rodzaju transakcje wymagają wypracowania szeregu rozwiązań zabezpieczających zróżnicowane intencje biznesowe wszystkich zaangażowanych stron. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że po raz kolejny nasze doświadczenie pozwoliło nam na płynne zakończenie całego projektu”.

Mec. Krzysztof Wróbel, Partner w Kancelarii RKKW, wskazuje, że „Kancelaria RKKW od wielu lat z sukcesem wspiera swoich Klientów w transakcjach M&A, zarówno z udziałem krajowych, jak i zagranicznych podmiotów. Doradzamy zarówno przy wielkich, opiewających na setki milionów. operacjach biznesowych, jak też i mniejszych przedsięwzięciach biznesowych”.

 

O sprawie pisały portale: Prawnik.pl i Karieraprawnika.pl.

 

Powiązane tagi