Nasi Eksperci w Rzeczpospolitej o granicy między opracowaniem a inspiracją

26 maja 2021
Aneta Pankowska

Rozwój internetu daje impuls do najróżniejszych przejawów twórczości, budzących pytania nie tylko natury prawnej.

 

Zjawiska jak globalizacja czy konwergencja powodują, że coraz rzadziej można spotkać twórczość w żaden sposób nienawiązującą do dzieł już istniejących w kulturze. A pogląd, że „wszystko już było” staję się coraz bardziej aktualny.

 

Powstaje zatem pytanie: jaka jest granica między opracowaniem a inspiracją? Stawiane pytanie jest nie tylko teoretyczne. Istotna część naruszeń praw autorskich opiera się bowiem na rozpoznaniu, czy dany utwór stanowi opracowanie, czy inspirację.

 

„Ma to ogromne znaczenie praktyczne, ponieważ na rozporządzanie i wykorzystywanie twórczości zależnej (np. produktów opatrzonych cyfrową reprodukcją dzieł) konieczna jest zgoda twórcy utworu pierwotnego. Inspiracja za to takiej zgody nie wymaga” – mówi mec. Aneta Pankowska.

 

W związku z rozwojem technologicznym skala naruszeń prawa autorskiego będzie wzrastała. Dlatego być może warto na nowo zdefiniować pewne zasadnicze dla prawa autorskiego pojęcia.

 

Czytaj więcej: Artykuł_Rzeczpospolita- „Opracowanie_a_inspiracja gdzie leży granica?”

 

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej