Aktualności

/ Aktualności

23 czerwca 2020

Nasi eksperci w Parkiecie na temat zdalnego funkcjonowania zarządów i rad nadzorczych

Nowelizacja k.s.h., która weszła w życie 31 marca, stanowi o rewolucji w dotychczasowym funkcjonowaniu zarządów i rad nadzorczych. Zasadą były bowiem tzw. posiedzenia zasiadane, a wszelkie formy zdalnego działania – czy to za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, czy na piśmie, czy poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka organu – były wyjątkiem.

 

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym jest natomiast odwrotnie – wszystkie kategorie spraw można załatwić zdalnie, chyba że wspólnicy/akcjonariusze postanowią wyraźnie wyłączyć to w umowie spółki/statucie.

 

Dowiedz się więcej:

PARKIET „Digitalizacja funkcjonowania zarządów i rad nadzorczych”

Mogą Cię zainteresować: