Nasi eksperci w Parkiecie na temat zdalnego funkcjonowania zarządów i rad nadzorczych

23 czerwca 2020

Nowelizacja k.s.h., która weszła w życie 31 marca, stanowi o rewolucji w dotychczasowym funkcjonowaniu zarządów i rad nadzorczych. Zasadą były bowiem tzw. posiedzenia zasiadane, a wszelkie formy zdalnego działania – czy to za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, czy na piśmie, czy poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka organu – były wyjątkiem.

 

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym jest natomiast odwrotnie – wszystkie kategorie spraw można załatwić zdalnie, chyba że wspólnicy/akcjonariusze postanowią wyraźnie wyłączyć to w umowie spółki/statucie.

 

Dowiedz się więcej:

PARKIET „Digitalizacja funkcjonowania zarządów i rad nadzorczych”

czytaj także.

III FORUM ODBUDOWY UKRAINY (PAIH)

12 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów

24 maja 2024

Zobacz więcej

Fundacja rodzinna po roku funkcjonowania – szanse i zagrożenia

22 maja 2024

Zobacz więcej

NDA jako podstawa do rozpoczęcia negocjacji

22 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Puste faktury a odpowiedzialność karna

16 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej