02 Marzec 2017

Mec. Szewczyk w MPH o granicach ochrony interesów osoby dokonującej czynności prawnej z pełnomocnikiem

dr Jarosław Szewczyk

Zawarcie umowy z pełnomocnikiem wiąże się z ryzykiem, że osoba ta nie ma kompetencji do wywołania skutków prawnych bezpośrednio w sferze prawnej osoby przez siebie reprezentowanej.

Jeżelii pełnomocnik działa bez umocowania lub z przekroczeniem umocowania, druga strona staje się zawartą umową związana.

Czytaj więcej: J. Szewczyk, "Granice ochrony interesów osoby dokonującej czynności prawnej z pełnomocnikiem", Monitor Prawa Handlowego nr 4/2016