14 Grudzień 2015

Mec. Łukasz Sieczka wspiera Radę Dialogu Społecznego w zakresie zamówień publicznych

Łukasz Sieczka

Mec. Łukasz Sieczka został powołany w skład doraźnego zespołu problemowego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego z ramienia organizacji Pracodawcy RP.

Zespół powołany został uchwałą nr 7 Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 grudnia 2015 r. między innymi w celu przygotowania oraz opiniowania we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych oraz właściwymi ministerstwami propozycji w zakresie zmian ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jak również opracowania kodeksu dobrych praktyk w zakresie udzielania zamówień publicznych z propozycjami klauzul umownych w poszczególnych branżach.

Mec. Łukasz Sieczka specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, w szczególności w zakresie kontraktów, handlowym, w tym w prawie spółek, prawie upadłościowym, jak również prawie zamówień publicznych. Doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych, prowadząc obsługę prawną przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie w zakresie konstruowania i negocjowania umów gospodarczych oraz w obszarze restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw.