18 Maj 2017

Mec. Dworek stałym mediatorem Sądu Okręgowego w Warszawie

Damian Dworek

Mecenas Damian Dworek, Partner w RKKW i Szef Departamentu Postępowań Sądowych i Administracyjnych oraz Arbitrażu został powołany na funkcję stałego mediatora wpisanego na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Wpis na listę mediatorów poprzedzony został ukończeniem przez mec. Dworka szkolenia zawodowego na mediatora w sprawach cywilnych przeprowadzonego zgodnie ze standardami uchwalonymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministerstwie Sprawiedliwości, Centrum Mediacji Lewiatan.